Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)

16/10/2011

Ciri-ciri PBM yang menjadikannya sebagai satu pendekatan inkuiri ialah :

     -Merangsang perasaan ingin tahu dan minat terhadap senario masalah yang diberi.
     -Mencetuskan persoalan ( apa, kenapa, bagaimana dan dimana)
     -Merupakan satu proses yang menggalakkan pelajar mendapatkan jawapan berdasarkan masalah.
     -Melibatkan kemahiran proses sains - memerhati, membuat inferens, membuat ramalan, komunikasi antara kumpulan, menginteprasi data dan menjalankan eksperimen


Bagaimana PBM melatih pelajar menjadi pelajar sepanjang hayat ?

     ~Melatih pelajar menyelesaikan masalah dengan lebih sistematik
     ~Meningkatkan dan memperbaiki kemahiran 'softskills'
     ~Mempunyai inisiatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan
     ~Pelajar akan lebih aktif dalam memproses maklumat
     ~Merangsang proses berfikir
     ~Pelajar dapat belajar dengan lebih luas dan mendalam lagi 

0 comments: